Tuyển gấp 05 thợ hàn, 05 lái máy

Tuyển gấp 05 thợ hàn, 05 lái máy

Tuyển gấp 05 thợ hàn, 05 lái máy Công ty Cổ phần LICOGI13-FCS cần tuyển 05 thợ hàn, 05 lái máy vào làm việc tại các dự án của Công ty như sau: Mô tả công việc:  Thợ hàn: Có chứng chỉ bằng nghề hàn (hàn hơi, hàn điện ,....) và biết hàn. Lái máy: Có …

Tuyển gấp 05 cán bộ trắc địa , 05 cán bộ hồ sơ

Tuyển gấp 05 cán bộ trắc địa , 05 cán bộ hồ sơ

Tuyển gấp 05 cán bộ trắc địa , 05 cán bộ hồ sơ Công ty Cổ LICOGI13-FCS cần tuyển Chuyên viên làm việc tại các dự án của Công ty như sau: Yêu cầu công việc: Đối với cán bộ hồ sơ: - Quản lý thực hiện hồ sơ pháp lý đầu vào công trường (HS năng lực công …