Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Công ty Cổ phần LICOGI13-FCS tổ chức các lớp giảng dạy và đào tạo cho cho CBCNV nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong lao động, giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào. Thực hiện tốt việc an toàn lao động sẽ bảo đảm an toàn thân thể …

Tuyển gấp 05 thợ hàn, 05 lái máy

Tuyển gấp 05 thợ hàn, 05 lái máy

Tuyển gấp 05 thợ hàn, 05 lái máy Công ty Cổ phần LICOGI13-FCS cần tuyển 05 thợ hàn, 05 lái máy vào làm việc tại các dự án của Công ty như sau: Mô tả công việc:  Thợ hàn: Có chứng chỉ bằng nghề hàn (hàn hơi, hàn điện ,....) và biết hàn. Lái máy: Có …

Tuyển gấp 05 cán bộ trắc địa , 05 cán bộ hồ sơ

Tuyển gấp 05 cán bộ trắc địa , 05 cán bộ hồ sơ

Tuyển gấp 05 cán bộ trắc địa , 05 cán bộ hồ sơ Công ty Cổ LICOGI13-FCS cần tuyển Chuyên viên làm việc tại các dự án của Công ty như sau: Yêu cầu công việc: Đối với cán bộ hồ sơ: - Quản lý thực hiện hồ sơ pháp lý đầu vào công trường (HS năng lực công …