DỰ ÁN: CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (CẦU ÂN PHONG)

Địa điểm: Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án 85 – Bộ Giao thông vận tải
Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi
Thời gian:03/2023 – 09/2023
Hình 1:
Hình 2:
Hình 3:
Hình 4: