Sản phẩm chính

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật

 Cùng với các sản phẩm như: Khoan cọc nhồi, cọc barete, tường vây, móng và tầng hầm, xây thô và hoàn …

Cọc xi măng đất

Cọc xi măng đất

 Hiện tại Công ty cổ phần LICOGI13-FCS đã và đang thi công rất nhiều công trình trọng điểm có sử …

Đóng cọc, ép cọc

Đóng cọc, ép cọc

Công ty cổ phần LICOGI13-FCS là nhà thầu chuyên thi công cọc bằng phương pháp đóng và ép bằng búa và …