Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Công ty Cổ phần LICOGI13-FCS tổ chức các lớp giảng dạy và đào tạo cho cho CBCNV nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong lao động, giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào.

  • Thực hiện tốt việc an toàn lao động sẽ bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, giảm thiểu tối đa các trường hợp tai nạn lao động.
  • Bên cạnh đó, thực hiện an toàn lao động giúp người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp.
  • Không những vậy còn bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.
  • Doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, giảm thiểu chi phí do TNLĐ,BNN gây ra cho người lao động.