Dự án khu cảng hàng hoá, bến phà, bến tàu khách, nhà máy sản xuất các sản phẩm du lịch

DỰ ÁN: KHU CẢNG HÀNG HOÁ, BẾN PHÀ, BẾN TÀU KHÁCH, NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH

Hạng mục: Thi công xử lý đất yếu bằng cọc xi măng đất khu vực Nhà chờ Bến phà Cát Hải

Địa chỉ: Huyện Cát Hải, Thành Phố Hải Phòng