DỰ ÁN: NHÀ Ở HỌC VIÊN (KÝ TÚC XÁ) – HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

DỰ ÁN: NHÀ Ở HỌC VIÊN (KÝ TÚC XÁ) – HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Địa điểm: Số 15 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm và đại trà

Thời gian: 07/2022 – 09/2022