DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ QUẢNG LỢI

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ QUẢNG LỢI
Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi, thí nghiệm và cọc đại trà
Địa điểm: Phường Tích Sơn, Xã Định Trung, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc