DỰ ÁN: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC NAM BÃI VỌT – HÀM NGHI

Địa điểm: Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần công nghệ đầu tư và xây dựng Thăng Long
Hạng mục:Thi công xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất
Thời gian: 02/2023 – 12/2023
Ảnh 1:
 
Ảnh 2:
Ảnh 3: