DỰ ÁN: CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 (CẦU ÂN THẠNH)

Địa điểm: Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải
Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi  
Thời gian:03/2023 – 09/2023