DỰ ÁN: TOÀ NHÀ CT1.1, CT1.2 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ THUỘC DỰ ÁN NOXH DÀNH CHO CÔNG NHÂN

DỰ ÁN: TOÀ NHÀ CT1.1, CT1.2 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ THUỘC DỰ ÁN NOXH DÀNH CHO CÔNG NHÂN

Địa điểm: KĐTM Trấn Nếnh,Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bền vững EVERGREEN Bắc Giang

Hạng mục: 

Cọc khoan dẫn D400, D600

Thời gian: 3/2022 – 08/2022