Cọc khoan nhồi, tường chắn Tuyến cáp treo số 8 Bà Nà Hill – Đà Nẵng

DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

Nội dung: Thi công cọc D600, tường chắn D400 & Neo khu nhà hàng bufet và đường SAN FRANCISCO

Địa điểm: Hòa Ninh, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng dân dụng Thái Dương

Giá trị: 37.326.000.000 VNĐ

Thời gian: 04/2021 – 8/2021