DỰ ÁN: KHU DỊCH VỤ DU LỊCH VEN SÔNG HÀN

Địa điểm: Thành Phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư:Tập đoàn Sungroup
Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi Công trình Cao tầng tại B4-1, B4-1
Thời gian:05/2023 – 8/2023
Hình 1:
Hình 2:
Hình 3:
Hình 4:
Hình 5: