DỰ ÁN: LG INNOTEK HẢI PHÒNG V3 – PROJECT

Địa điểm: Thành Phố Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH SAMKU E&C VINA
Hạng mục: Thi công xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất
Thời gian:07/2023 – 12/2023
Hình 1:
Hình 2:
Hình 3:
Hình 4:
Hình 5:
Hình 6:
Hình 7: