Dự án: OLALANI TOWER RIVER SITE

Địa điểm: Quận Sơn Trà Thành Phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Olympia
Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi toà cao tầng B1.3
Thời gian: 03/2024 – 08/2024
Hình 1:
Hình 2:
Hình 3:
Hình 4:
Hình 5:
Hình 6: