DỰ ÁN TOÀ NHÀ CHUNG CƯ CT2 KHU NHÀ Ở

DỰ ÁN TOÀ NHÀ CHUNG CƯ CT2 KHU NHÀ Ở

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây

Địa điểm: Long Biên