Dự án Xi Măng đất Hạ Long

DỰ ÁN: XI MĂNG ĐẤT HẠ LONG

Hạng mục: Thi công cọc xi măng đất đường bao biển bãi cháy

Địa chỉ: P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh